განაცხადის მიღება


წარმოდგენილი მოხსენებები და მათ ირგვლივ გამართული დებატები მნიშვნელოვანწილად შეუწყობს ხელს საქართველოს ევროპული არჩევანის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას და მისი მხრიდან მკაფიო პოზიციის გამოკვეთას. მულტიდისციპლინარული მიდგომით განპირობებული კონფერენციის ფორმატი სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტებს საშუალებას მისცემს, წარმოაჩინონ ევროპული ფასეულობების როლი დემოკრატიული საზოგადოების განვითარებაში და ჩამოაყალიბოს საკუთარი მოსაზრებები ჩვენი საზოგადოების ევროპული ღირებულებებისაკენ სწრაფვასა და ევროპული არჩევანის მნიშვნელობაზე, ეროვნული იდენტობის შენარჩუნების გზით.პროგრამა