კოორდინატორები


მარინე კვანტალიანი, ფრანგული ენის მასწავლებელი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროფ.ბელა ხაბეიშვილი, რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი, ფილოლოგიის დოქტორი;
ია მანიჟაშვილი, რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი;
ქეთევან ქუსიკაშვილი, რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი, დოქტორანტი;
ქეთევან ბიაშვილი, რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი, დოქტორანტი;
ნათია ღვინიაშვილი, რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი