სამეცნიერო კომიტეტი


• დოქტ. ვიტაუტას ლანდსბერგისი, ევროპარლამენტის წევრი, ლიტვა ;
• პროფ. ჟერარ დესონი, ფრანგული ლიტერატურის მკვლევარი, უნივერსიტეტი Paris-8 პროფესორი, საფრანგეთი ;
პიერ ლელუში, საფრანგეთ-საქართველოს მეგობრობის ჯგუფის პრეზიდენტი, საფრანგეთი ;
• პროფ. ჟან-მარკ ფერი, პოლიტიკური ფილოსოფიის პროფესორი, ევროპის ფილოსოფიის კათედრა, ნანტის უნივერსიტეტი, საფრანგეთი ;
• პროფ. ნანა გუნცაძე, რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ;
• პროფ. ლევან ალექსიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ;
• პროფ. ალექსანდრე რონდელი, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
• პროფ. ნუგზარ სურგულაძე, სამართლის ისტორიის დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ;
• პროფ. გიორგი ლობჟანიძე, არაბისტიკის დეპარტამენტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ;
• პროფ. ნანა მაჭარაშვილი, პოლიტიკის მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ;
• პროფ. რევაზ გველესიანი, ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ;
• პროფ. ქეთევან გაბუნია, რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ;
• პროფ. ბონდო კუპატაძე, საქართველოს ისტორიის დეპარტამენტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ;
ოთარ ზურაბიშვილი, “საფრანგეთის ქართველთა ასოციაციისა“ და Georgia Proeuropa-ს პრეზიდენტი (საფრანგეთი) ;
გიორგი სარჯველაძე, “საფრანგეთის ქართველთა ასოციაციისა“ და Georgia Proeuropa-ს ვიცე-პრეზიდენტი (საფრანგეთი).